Maraming Bawang sa Mundo. Ngayon ang tanong bakit masarap ang bawang! Bawang na tanawin, bawang na pag-ibig, bawang na pagkain. Dito ka na Pinagbabawang na Manok. Sobrang sarap - alam mo bawang! Juicy na smooth. Sobrang Enticing. Oops oo nga pala bawang na bawang mag share! Solo dapat!

Maraming Bawang sa Mundo. Ngayon ang tanong bakit masarap ang bawang! Bawang na tanawin, bawang na pag-ibig, bawang na pagkain. Dito ka na Pinagbabawang na Manok. Sobrang sarap - alam mo bawang! Juicy na smooth. Sobrang Enticing. Oops oo nga pala bawang na bawang mag share! Solo dapat!